Pokračování podlahy v garáži, stěna a strop
10.02.2009

Pokračování pokoje v garáži - štuky, strop

28.02.2009
Stavba vnitřních příček
02.03.2009